[BM] Inventory Management

Kini anda boleh track inventori untuk produk anda yang ada dalam form.

Hidupkan fungsi Inventori Pada Produk

Pergi kepada form anda, dan klik pada satu produk.
Pada 'Edit Produk', set on untuk 'Manage stock with inventory system'. Kemudian tekan butang 'Update'.
Kemudian pergi kepada page inventory di http://orderla.my/admin/inventory.
Pada awalnya ianya tiada stock. (Stock : 0). Jadi anda perlu masukan stok permulaan anda. Kemudian tekan butang 'Save' untuk masukan data dalam stok anda.
Anda boleh 'Add' (tambah) , 'Remove' (untuk kurangkan) atau 'Set' (gantikan bilangan) stock. Kemudian tekan butang 'Save' untuk masukan kedalam stok.
Anda juga boleh Remove, untuk keluarkan stok. Ataupun setkan untuk reset bilangan stok kepada kuantiti yang tertentu.

Kaedah Untuk Mengemaskini Inventori Selepas Terima Pesanan

Ada dua kaedah untuk update inventori:

1. Manual

Selepas anda terima pesanan yang mempunyai produk yang diintegrasi dengan sistem inventori akan ada button 'Update Inventori' pada order management (sebagai admin).
Sebaiknya anda boleh tekan butang 'Update Inventory' selepas customer sudah buat pembayaran. Namun ia bergantung kepada anda bila untuk update inventori tersebut berdasarkan order tersebut.
Selepas butang tersebut ditekan, setiap stock yang dibeli akan ditolak pada stok yang ada dalam inventori anda.
Butang 'Update Inventory' berada di order page, sama ada di tab Orders / Orders (B-View) boleh tekan “update inventory” jika order tersebut ada product tersebut dimanage dengan sistem inventori.

2. Secara Automatik

Jika menggunakan payment gateway, ia akan diupdate secara automatik setelah pembayaran dibuat oleh customer melalui payment gateway berjaya.